Vejrudsigter for global økonomi og de finansielle markeder

Spar Nord udarbejder en række interessante publikationer vedrørende de finansielle markeder og den globale økonomi. Er du kunde i Spar Nord kan du få publikationerne leveret direkte i din indbakke ved at tilmelde dig vores nyhedsbreve via nedenstående tilmeldingsblanket.

Aktivallokering

Investeringsstrategi

udkommer minimum en gang i kvartalet
Beskriver Spar Nords forventninger til den overordnede udvikling på aktie- og obligationsmarkederne samt Spar Nords anbefalede aktivallokering.

Makroøkonomi

Ugescenario

udkommer hver fredag
Behandler aktuelle økonomiske og finansielle problemstillinger. Ugescenario indeholder endvidere en oversigt over de vigtigste nøgletal/begivenheder i den kommende uge og en dybere analyse af de tre nøgletal, der forventes at få størst markedseffekt. Endvidere findes Spar Nords forventninger til dansk og international økonomi samt forventninger til valuta- og rentemarkedet – herunder realkreditmarkedet og boligfinansiering.

Aktier

Spar Nord Top Picks

Købsanbefalinger på enkeltaktier, men skal ikke betragtes som en porteføljesammensætning. Målet er at skabe et positivt afkast uanset hvordan aktiemarkedet udvikler sig. Tidshorisonten for anbefalingerne er 0-12 måneder, og geografisk er hovedparten af anbefalingerne fra Norden og Tyskland. Ved åbning og lukning af et top pick udsendes en skriftlig anbefaling. Desuden følges der løbende op på de enkelte top picks i en ugekommentar.
Se mindremere

Lange Danske Aktiefavoritter

Danske aktier udvalgt ud fra en samlet risikovurdering, og kan således bruges som et udgangspunkt for en porteføljesammensætning. De enkelte anbefalinger er inddelt i to kategorier med forskellige vægte, hvor vi blandt andet tager hensyn til selskabernes størrelse samt ikke mindst tiltroen til de enkelte anbefalinger. I udgangspunktet er investeringshorisonten minimum 12 måneder. Lange danske aktiefavoritter opdateres som udgangspunkt en gang om måneden.
Se mindremere

Spar Nord Fokusportefølje

En pendant til Lange Danske Aktiefavoritter med det geografiske aktieunivers som den eneste forskel. Aktieudvælgelsen tager således udgangspunkt i fem lande - Danmark, Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Baggrunden er risikostyring ved spredning på forskellige sektorer. Jo flere sektorer desto bedre er muligheden for optimering af afkastet i forhold til risikoen. Spar Nords Fokusportefølje opdateres som udgangspunkt en gang om måneden.
Se mindremere

Virksomhedsobligationer

Kredithjørnet

udkommer en gang om ugen
Omhandler det europæiske marked for virksomhedsobligationer. Publikationen indeholder diverse oversigter med udvalgte virksomhedsobligationer, nøgletal, kommentarer på væsentlige forhold og meget andet.

Spar Nord publikationer

Ugescenario:

Se flere udgaver af Ugescenario

Investeringsstrategi:

Se flere udgaver af Investeringsstrategi
Se flere publikationer

Få vores publikationer direkte i din indbakke

Spar Nord udarbejder en række publikationer om økonomisk udvikling, investeringsstrategi, aktier, virksomhedsobligationer og obligationer. Du kan læse mere om disse publikationer og tilmelde dig vores nyhedsbreve.

Få vores publikationer direkte i din indbakke

Spar Nord udarbejder en række publikationer om økonomisk udvikling, investeringsstrategi, aktier, virksomhedsobligationer og obligationer. Du kan læse mere om disse publikationer og tilmelde dig vores nyhedsbreve.

Få vores publikationer direkte i din indbakke

Spar Nord udarbejder en række publikationer om økonomisk udvikling, investeringsstrategi, aktier, virksomhedsobligationer og obligationer. Du kan læse mere om disse publikationer og tilmelde dig vores nyhedsbreve.

Få vores publikationer direkte i din indbakke

Spar Nord udarbejder en række publikationer om økonomisk udvikling, investeringsstrategi, aktier, virksomhedsobligationer og obligationer. Du kan læse mere om disse publikationer og tilmelde dig vores nyhedsbreve.