Investering i puljer

Når du investerer dine pensions- eller børneopsparingsmidler i puljer, investerer Spar Nords investeringseksperter dine og andres penge i forskellige typer værdipapirer i én af fire forskellige puljer. De fire puljer har hver deres sammensætning og risiko.

Vi holder øje

Fordelen ved puljeinvestering er dels, at dine investeringer spredes over flere forskellige værdipapirer, end du typisk selv har mulighed for ved individuel investering. Dels, at du kan investere balanceret uden selv at kende til og udføre handel med aktier og obligationer.

Når du placerer dine penge i Spar Nords investeringspuljer, overvåger vi dine investeringer og sørger for, at din risiko hele tiden er den samme. Det betyder for eksempel, at hvis værdien af aktier i din pulje stiger, så skifter vi præcis så mange af dem ud med obligationer, at risikoen forbliver den samme, som du startede med.

Indskud på børneopsparing i Pulje foretaget efter 31. maj 2015 er ikke dækket af Garantiformuen.

De fire puljer

Her er et overblik over puljernes risiko og investeringsrammer. Du vælger din investeringsstrategi i samarbejde med din rådgiver:

Pulje Fordeling Karakteristika
1 Neutral investeringsstrategi: 80 % aktier og 20 % obligationer Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7.
2 Neutral investeringsstrategi: 60 % aktier og 40 % obligationer Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Danske og udenlandske obligationer indgår i beholdningen. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7.
3 Neutral investeringsstrategi: 35 % aktier og 65 % obligationer Der investeres primært i danske obligationer og en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7.
4 Neutral investeringsstrategi: 10 % aktier og 90 % obligationer Der investeres primært i danske obligationer. En mindre del kan placeres i udenlandske obligationer med lav risiko. Den samlede korrigerede varighed af obligationerne må ikke overstige 5. Desuden kan en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier.