Lad Spar Nords investeringseksperter pleje din formue

Investering under fuldmagt er for dig, der ønsker at lade bankens investeringseksperter varetage investeringsbeslutningerne på dine vegne. Vi fastlægger i fællesskab med dig nogle skarpe rammer for, med hvilken risiko og med hvilken sammensætning af værdipapirer dine investeringer skal foretages. Derefter udvælger Spar Nord Banks eksperter de aktier og obligationer, som vi mener, kan levere det størst mulige afkast med lavest mulige risiko indenfor de fastlagte investeringsrammer.

Vores investerings-produkter er for dig, der vil lade Spar Nord investere for dig eller din virksomhed

  • Private frie midler

  • Pensionsmidler

  • Selskabers overskudslikviditet

Stjerneinvest

Stjerneinvest tilbyder dig muligheden for investering af frie midler og midler i selskaber med virksomhedsskatteordning.

Stjerneinvest tilbyder dig muligheden for investering af frie midler og midler i selskaber med virksomhedsskatteordning. Investeringerne sker via udvalgte investeringsforeninger. Målet er at sikre dig størst muligt afkast i forhold til din risikoprofil og investeringsstrategi indenfor en.

Se mere
Stjerneinvest

Pensionspuljen

Når du investerer dine pensions- eller børneopsparingsmidler i puljer, investerer Spar Nords investeringseksperter dine og andres penge i forskellige typer værdipapirer i én af fire forskellige puljer. De fire puljer har hver deres sammensætning og risiko.

Når du investerer dine pensions- eller børneopsparingsmidler i puljer, investerer Spar Nords investeringseksperter dine og andres penge i forskellige typer værdipapirer i én af fire forskellige puljer. De fire puljer har hver deres sammensætning og risiko.

Se mere
Pensionspuljen

Individuelle fuldmagtsaftaler

En individuel fuldmagtsaftale er for dig, der ønsker at lade banken pleje dine investeringer, uden du selv er involveret i investeringsbeslutningerne.

En individuel fuldmagtsaftale er for dig, der ønsker at lade banken pleje dine investeringer, uden du selv er involveret i investeringsbeslutningerne. Derved kan du i ro og mag koncentrere dig om, hvad der optager dig, mens din formue bliver forvaltet af bankens professionelle investeringsteam med afsæt i dine ønsker til afkast og risici.

Se mere
Individuelle fuldmagtsaftaler

Sådan investerer du under fuldmagt

  • Vi fastlægger i fællesskab med dig nogle skarpe rammer for, med hvilken risiko og med hvilken sammensætning af værdipapirer dine investeringer skal foretages.

  • Derefter udvælger Spar Nord Banks eksperter de aktier og obligationer, som vi mener, kan levere det størst mulige afkast med lavest mulige risiko indenfor de fastlagte investeringsrammer.

  • Du modtager efter aftale en fyldig afkastrapportering med fast frekvens sammen med en markedskommentar indeholdende Spar Nord banks forventninger til de finansielle markeder for den følgende periode.